Selecteer een pagina
GEHONOREERDE AANVRAGEN

Voorbeelden

Een moeder of vader die zelf immobiel is en nog graag een bezoek wil brengen aan een kind dat terminaal is. 

Bijdrage aan Inloophuis Toon in Waalwijk voor kankerpatiënten en hun naasten.

Forse bijdrage aan Kersthuis  in Waalwijk.

Medicijnen die uit Brazilië moesten komen en niet vergoed werden voor terminale patiënt.

Intensieve medewerking werd verleend om een gezin , met twee ongeneeslijke zieke kinderen, voor de tweede keer een weekje Villa Pardoes in Kaatsheuvel aan te bieden.

Een vergoeding voor een patiënt die naar een speciaal ingericht vakantiehuis wilde samen met zijn familie. De vervoerskosten werden door Stichting Terminus Vitae vergoed.

Een terminale patiënt die graag nog een keer naar Lourdes wilde. De eigen bijdrage werd door Stichting Terminus Vitae betaald.

Een terminale patiënt die i.v.m. zijn aandoening in het ziekenhuis lag, wilde graag zijn speciale stoel ook in het ziekenhuis gebruiken. Stichting Terminus Vitae bekostigde het vervoer van de stoel.

Voor twee ernstig gehandicapte kinderen werden een special fietsjes aangemeten die niet door de Zorgverzekeraar werden vergoed.

Een ernstig zieke moeder werd met man en kind een weekje verwend in Vakantie- centrum Noordwijk. Zowel de kosten van verblijf als vervoer werden, ondanks vele aanvragen, door geen enkele instantie vergoed. Terminus Vitae zorgde voor een onvergetelijke week.

Terminale patiënt werd naar Vaals vervoerd met de Wens-Ambulance. Gift aan de Stichting Wens ambulance was een wens van de patiënt die werd gehonoreerd.

De Stichting Terminus Vitae wil graag reageren op alle aanvragen om wensen mogelijk te maken die niet op een andere reguliere wijze zijn te verwezenlijken.