Selecteer een pagina
BESTUUR TERMINUS VITAE

Bestuur

Mocht u situaties kennen waar Terminus Vitae hulp kan bieden kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting. Indien u meer informatie willen hebben of donateur wilt worden dan kunt u tevens contact opnemen met het bestuur. Wij zijn gaarne bereid om u in een persoonlijk gesprek verdere toelichting te geven. U kunt ook een bijdrage overmaken op bankrekening NL92 RABO 0155 8422 85 t.n.v. de Stichting Terminus Vitae te Waalwijk. De Stichting heeft de ANBI status.

Het RSIN fiscaal nummer 8085.54.682
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
Balans 2021

J.M.A. Hendrick

Voorzitter
0416 – 332500

M.M.M. Voogd

Secretaris en penningmeester
0416 – 334230

W.P.M. Weebers

Medisch adviseur
0416 – 335854

M.T. Passier-Rosier

Bestuurslid
06 – 16783932