Selecteer een pagina
doelstelling TERMINUS VITAE

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Terminus Vitae is het aanbieden van incidentele financiële, organisatorische, en immateriële steun aan terminaal zieken en hun naasten in de regio Waalwijk, daar waar bestaande instanties of instellingen geen steun kunnen of mogen bieden.

De aanvragen kunnen gedaan worden door: Huisartsen; Specialisten; Verpleegkundigen ziekenhuis
Verpleegkundigen thuiszorg; Verpleging; Vrijwilligers terminale thuiszorg; Personeelszaken van bedrijven i.o.m. huisarts; Rechtstreeks bij secretaris M.M.M. Voogd 0416-334230

Indien nodig wordt door bestuurslid drs. W. Weebers of de behandelend arts in volstrekt vertrouwelijke sfeer collegiaal contact opgenomen met de huisarts van de patiënt. De Stichting Terminus Vitae wil graag middels een presentatie bij u of uw bedrijf toelichten wat de Stichting Terminus Vitae voor uw medewerkers, u en uw bedrijf kan betekenen. De drempel om een beroep te doen op de stichting moet zo laag mogelijk zijn, maar wel voor de juiste patiënten en hun naasten.

Beleidsplan ; voornemens 2018-2022;

De naamsbekendheid van de Stichting Terminus Vitae verbeteren is voor de komende periode het voornaamste item. Door nieuwe folders bij de verschillende Instellingen zoals Ziekenhuizen, artsen, Hospice en dergelijke te deponeren en publicaties in de plaatselijke media te verzorgen zal worden gestreefd om in de regio de mogelijkheden van de Stichting meer bekendheid te geven en de hulpbehoevenden, voor óf financiële óf organisatorische hulp , beter te bereiken. Zie artikel Weekblad Waalwijk, waarin de wedstrijd van RKC –Almere City, dank zij enkele sponsoren, op 2 april 2018, het teken stond van de Stichting Terminus Vitae. Ook de boarding tijdens de wedstrijd was door sponsoren verzorgd en werden de doelstellingen van de Stichting weergegeven.

WIE GOED DOET , GOED ONTMOET