Selecteer een pagina

Stichting Terminus Vitae

Steun aan ernstig en terminaal zieken en hun naasten.

Terminus Vitae

De doelstelling van Stichting Terminus Vitae is het aanbieden van incidentele financiële, organisatorische, en immateriële steun aan ernstig en terminaal zieken en hun naasten in de regio Waalwijk, daar waar bestaande instanties of instellingen geen steun kunnen of mogen bieden.

Bestuur Terminus Vitae

 

ONZE DOELSTELLING

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Terminus Vitae is het aanbieden van incidentele financiële, organisatorische, en immateriële steun aan ernstig en terminaal zieken en hun naasten in de regio Waalwijk, daar waar bestaande instanties of instellingen geen steun kunnen of mogen bieden. De aanvragen kunnen gedaan worden door: Huisartsen, Specialisten, Verpleegkundigen ziekenhuis, Verpleegkundigen thuiszorg, Verpleging ‘Vrijwilligers terminale thuiszorg’, Personeelszaken van bedrijven i.o.m. huisarts, Rechtstreeks bij secretaris M.M.M. Voogd 0416-334230

Indien nodig wordt door bestuurslid drs. W. Weebers of de behandelend arts in volstrekt vertrouwelijke sfeer collegiaal contact opgenomen met de huisarts van de patiënt. De Stichting Terminus Vitae wil graag middels een presentatie bij u of uw bedrijf toelichten wat de Stichting Terminus Vitae voor uw medewerkers, u en uw bedrijf kan betekenen. De drempel om een beroep te doen op de stichting moet zo laag mogelijk zijn, maar wel voor de juiste patiënten en hun naasten.

BESTUUR TERMINUS VITAE

Bestuur

J.M.A. Hendrick

Voorzitter

M.M.M. Voogd

Secretaris en penningmeester

W.P.M. Weebers

Medisch adviseur

M.T. Passier-Rosier

Bestuurslid

Leven is kleur geven (ook) aan de laatste dagen.

Het ontvangen is onbetaalbaar, het geven gratis.

De opgaande zon vindt meer aanbidders dan de ondergaande.